img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b2%db%b2%db%b3_%db%b1%db%b3%db%b0%db%b7%db%b4%db%b3شما می توانید برای لیست قیمتها به منو سایت مراجعه کنید
و قیمت آهن مورد نظرتون را مشاهده کنید .