آخرین به روز رسانی: ۷ اردیبهشت  ۹۶
قیمت ها در کارخانه جات معتبر تهران می باشد برای دریافت قیمت ها در بازار آهن شاداباد تماس حاصل فرمائید.

قوطی صنعتی در ابعاد مختلف موجود می باشد از ضخامت ۲/۵میل الی ۱۰میل جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمائید.

ردیف نوع و سایز شاخه وزن قیمت (تومان)
۱ هر کیلو پروفیل
۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹
پروفیل درب و پنجره هر شاخه
۱۵
۲,۴۲۰
۲ هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ شاخه ۴٫۵ ۲,۵۰۰
۳ هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ شاخه ۵٫۵ ۲,۵۰۰
۴ هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ شاخه ۶٫۵ ۲,۵۰۰
۵ هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ شاخه ۷ ۲,۴۵۰
۶ هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ شاخه ۹ ۲,۴۵۰
۷ هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ شاخه ۹٫۵ ۲,۴۵۰
۸ هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ شاخه ۱۶ ۲,۴۲۰
۹ هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ شاخه ۱۷ ۲,۴۲۰
۱۰ هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ شاخه ۱۵ ۲,۴۲۰
۱۱ هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ شاخه ۱۹ ۲,۴۲۰
۱۲ هر کیلو قوطی ۸۰*۴۰ شاخه ۲۳ ۲,۴۲۰
۱۳ هر کیلو قوطی ۱۰۰*۱۰۰ شاخه ۳۸ ۲,۴۲۰
۱۴ هر کیلو قوطی ۴۰*۱۰۰ شاخه ۲۸ ۲,۴۲۰