1. قیمت میلگرد A3

آخرین به روز رسانی:۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت میلگرد بنگاه تهران

میلگرد ۸ _ ۱۰ _۱۲ قزوین می باشد

الباقی میلگردها کارخانه پرشین فولاد و هیربد برای دریافت قیمت کارخانجات مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

ردیف نوع و سایز شاخه وزن قیمت (تومان)
۱ هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۱۶۸۰
۲ هر کیلو میلگرد ۸ شاخه ۶ ۱۶۲۰
۳ هر کیلو میلگرد ۱۰ ۱۲ متری ۷٫۵ ۱۵۴۵
۴ هر کیلو میلگرد ۱۲ ۱۲ متری ۱۱ ۱۵۴۵
۵ هر کیلو میلگرد ۱۴ ۱۲ متری ۱۵ ۱۵۷۰
۶ هر کیلو میلگرد ۱۶ ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۷۰
۷ هر کیلو میلگرد ۱۸ ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۷۰
۸ هر کیلو میلگرد ۲۰ ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۷۰
۹ هر کیلو میلگرد ۲۲ ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۷۰
۱۰ هر کیلو میلگرد ۲۵ ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۷۰
۱۱ هر کیلو میلگرد ۲۸ ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۸۰
۱۲ هر کیلو میلگرد ۳۲ ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۸۰