1. قیمت میلگرد A3

آخرین به روز رسانی:۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت میلگرد بنگاه تهران

میلگرد ۸ _ ۱۰ _۱۲ قزوین می باشد

الباقی میلگردها کارخانه پرشین فولاد و هیربد برای دریافت قیمت کارخانجات مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

ردیف نوع و سایز شاخه وزن قیمت (تومان)
۱ هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۱۶۸۰
۲ هر کیلو میلگرد ۸ شاخه ۶ ۱۵۸۰
۳ هر کیلو میلگرد ۱۰ ۱۲ متری ۷٫۵ ۱۵۱۰
۴ هر کیلو میلگرد ۱۲ ۱۲ متری ۱۱ ۱۵۱۰
۵ هر کیلو میلگرد ۱۴ ۱۲ متری ۱۵ ۱۵۵۰
۶ هر کیلو میلگرد ۱۶ ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۵۰
۷ هر کیلو میلگرد ۱۸ ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۵۰
۸ هر کیلو میلگرد ۲۰ ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۵۰
۹ هر کیلو میلگرد ۲۲ ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۵۰
۱۰ هر کیلو میلگرد ۲۵ ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۵۰
۱۱ هر کیلو میلگرد ۲۸ ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۸۰
۱۲ هر کیلو میلگرد ۳۲ ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۸۰