شمش
شمش

تغيير فاز بازار با تصميمات تولیدکنندگان مقاطع طویل و ذوبی ها
روند نزولی برای تولیدکنندگان تراز اول مدتی بود که نفس گیر و طاقت فرسا شده بود؛ تغییر وضعیت آب و هوایی و مساعد شدن شرایط جوی؛ افزایش تقاضاهای در صف در پروسه نسبتاً طولانی روند نزولی؛ شدت گرفتن کاهش قیمتها در مبادی و بالاخره نزدیک شدن به روزهای پایانی و شروع تدریجی خریدهای بازار شب عید، از جمله مهمترین عواملی هستند که شرایط را برای تغییر فاز بازار مهیا نمودند و نهایتا با نشست تولیدکنندگان مقاطع طویل و ذوبی ها، استارت تغییر فاز زده شد.

با توجه به تصمیم و عزم و اراده تولیدکنندگان شمش و نوردکاران؛ بازار تغییر فاز خواهد داد ، اما مسئله و معضل اصلی پیش رو صرفنظر از تقاضای در صف، بحث “جریان ضعیف تقاضای مستمر” است که موفقیت این بزنگاه مناسب را با چالشی جدی مواجه می نماید.

دو سناریو پیش رو را می توان برای بازار چند روز آتی متصور شد :

در سناریوی اول نوردکاران که حالا بیش تر از قبل به قواعد بازی آشنا هستند، ابتدا با یک افزایش منطقی و هم زمان با بازگشایی بازار، در مرحله اول بصورت آرام و ملایم شروع می نمایند، تقاضای بازار را محک زده و پیرو آن مسئله ای که پیش می آید، مقاومت آنها در مقابل تحریک و هجوم خریداران است، چرا که در لحظه اول و به محض تعییر فاز، سیل تقاضای در صف به سمت نوردکاران روان خواهد شد و از آنجاییکه نوردکاران به خوبی می دانند که این تقاضا مقطعی و گذرا بوده و انبارداران مجال فاز بعدی افزایش در روزهای آتی را نخواهند داد، با سرعت هر چه تمام تر شروع به افزایش پی در پی قیمت می نمایند چراکه آنها به خوبی واقف اند، تقاضای بازار در لحظه استارت اولیه موج افزایشی در وضعیت حداکثری قرار دارد و لذا تلاش میکنند تا قبل از اشباع این تقاضا، بیشترین انتفاع را کسب نمایند. تنها پس از چند روز و بسته به میزان تقاضای در صف، بازار مجددا وارد فاز اشباع خواهد شد؛ امید ذوبی ها و نوردکاران، طولانی ماندن این فاز تا قبل از تعطیلات عید نوروز است؛ در این مرحله این انبارداران هستند که اگر میزان خرید هیجانی خود را مدیریت نکرده باشند، با تغییر روند بازار، گرفتار رسوب کالا شده و دچار ضرر و زیان و سوخت سرمایه خواهند شد.

در سناریوی دوم، نوردکاران ما با توجه به اظهارات در نشست روز يكشنبه در برابر هجوم تقاضای ابتدایی بازار صبح، مقاومت کرده و به اندازه معقول و منطقی که موجب ایجاد هیجان نگردد، نرخ کالای پیشنهادی خود را افزایش می دهند، بطوریکه تا پایان روز ثابت مانده و یا حداکثر یکبار تغییر کند، در اینصورت همه چيز به عکس العمل خریداران آنها بستگی دارد، یا از بیم افزایش مجدد روز بعد، کالای مورد نیاز خود را به سرعت تهیه میکنند و یا اینکه تنها در حد نیاز روزانه خود اقدام به خرید میکنند، که خیلی بعید بنظر میرسد نسبت به این تغییر فاز بی تفاوت باشند.

البته با توجه به روال طبيعي بازار، سناریوی اول محتمل تر خواهد بود و لذا به انبارداران اکیدا توصیه میکند که حتي با مشاهده افزایش های پلکانی، در خریدهای هیجانی خوددار بوده و در هر صورت خریدهای انباری خود را مدیریت نمایند، بطوریکه خرید و دپو آنها هم تراز با برآورد میزان فروش در مدت زمان معین و مورد انتظار آنها باشد؛ در غیر اینصورت یا میبایست به تقاضای مستمر و بهبود بازار بعد از عید نوروز اطمینان خاطر داشته باشند و یا شاهد رسوب کالای مازاد نیاز خریداری شده خود در بعد عید باشند.
منبع: فولاد نیوز

Leave a Reply